Delft - Reinier de Graafgasthuis Delft - Reinier de Graafgasthuis

ds. Anne-Marie van der Wilt
Beeldend kunstenaar - theoloog

atelier voor:

- lezingen
- glaskunst
- religieuze kunst
- inrichting stilte centra
- (her)inrichting van kerken
- stola's en liturgische kleden (paramenten)